Ayurveda Port Salvi Resort

Què és l’Ayurveda? L’Ayurveda és un sistema de medicina preventiva i de cura de la salut que es va desenvolupar a l’Índia fa més de 5,000 anys. La paraula prové d’Ayus, o “vida”, i Veda, o “coneixement” o “ciència.” Per tant, es tradueix com “la ciència o coneixement de la vida.” La medicina ayurvèdica ofereix…